Pracownie informatyki stosowanej

Strona wykonana dla Pracowni Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów oraz Pracowni Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Technologie: PHP, MongoDB, HTML 5, CSS 3, Bootstrap 2

Zakres prac:

  • Przygotowanie szablonu HTML.
  • Wdrożenie dedykowanego prostego systemu zarządzania treścią opartego o bazę danych MongoDB.
  • Dodanie możliwości uploadu i odtwarzania plików video.
  • Dodanie możliwości założenia hasła na podstronę/artykuł.
  • Mapa Bing